top of page
PAYMENT GUIDE
Төлбөр хийх заавар
1. NaviMarket GPS апп-н төлбөрийг
зөвхөн дансны гүйлгээгээр хийнэ.
Төлбөр хүлээн авах банк:
Худалдаа хөгжлийн банк
Төлбөр хүлээн авах данс:
459 008 919
Дансны нэр:
Эрдэнэпүрэв Тод-Эрдэнэ
Гүйлгээний утга:
Апп дээр бүртгэлтэй таны утасны дугаар
Нийт дүн:
₮ 44,000
Уул уурхайн лиценз багц
1 user х 40,000₮
Дүн:
НӨАТ:
₮ 40,000
₮ 4,000
2. Анхаар.
2.1 Төлбөр хийхээс өмнө заавал NaviMarket GPS апп өөрийн гар утсандаа суулган үндсэн ашиглах эрхээ авсан байх шаардалгатай. Хэрэв апп суулгаагүй үндсэн эрхээ аваагүйгээр нэмэлт багцыш дангаар авах боломжгүйг анхаарна уу...
 
bottom of page