PAYMENT GUIDE
Төлбөр хийх заавар
1. NaviMarket GPS апп-н төлбөрийг
зөвхөн дансны гүйлгээгээр хийнэ.
Төлбөр хүлээн авах банк:
Худалдаа хөгжлийн банк
Төлбөр хүлээн авах данс:
459 008 919
Дансны нэр:
Эрдэнэпүрэв Тод-Эрдэнэ
Гүйлгээний утга:
Апп дээр бүртгэлтэй таны утасны дугаар
Нийт дүн:
₮ 442,200
NaviMarket GPS үндсэн эрх
1 user х 402,000₮
Дүн:
НӨАТ:
₮ 402,000
₮ 40,200
2. Анхаар.
2.1 Төлбөр хийхээс өмнө заавал NaviMarket GPS апп өөрийн гар утсандаа суулган гар утасны дугаараа бүртгүүлэн системд бүртгэл үүсгэсэн байх шаардалгатай. Хэрэв дугаараа бүртгүүлээгүй төлбөр хийсэн тохиолдолд таны эрх нээгдэхгүйг анхаарна уу...

2.2 Апп-н туршилтын хугацаанд туршин ажиллуулж үзсэн байх шаардалгатай. Туршиж үзээгүйгээр төлбөр хийсэн тохиолдолд ямар ч тохиолд төлбөр буцаагдахгүй болно.