top of page
Хэрхэн авах

Уул уурхайн нэмэлт багцууд

Уул уурхайн нэмэлт багцууд нь дангаар ажиллах боломжгүй ба зөвхөн үндсэн зураг болох вектор зураг дээр суурилан ажиллана. Мөн багцууд нь ашиглалтын хугацаагүй бөгөөд үндсэн эрхийн хугацаанд ашиглагдана.

Майнинг лиценз багц

2021/4/1-ны байдлаарх Уул уурхайн лиценз талбай

Ашиглалтын лиценз талбай

Хайгуулын лиценз талбай

Бичил уурхайн лиценз талбай

Эдэлбэр газар

Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар

Стратегийн орд газарын зааг хил хязгааруудыг авсан болон дуусанх огноо, лицензийн дугаар нэрний хамт

Asset 4.png

Ашигт малтмал багц

Энэхүү багц нь Монгол орны М1:200,000 Геологи Ашигт малтмалын шилдэг гэх тайлангуудыг нэгтгэн залгах зарчмаар боловсруулсан зураг юм.

Asset 3.png
bottom of page