top of page
Хэрхэн авах
Map server
WE ARE
     NAVIMARKET

"Нави Маркет" ХХК нь технологт суурилсан цомхон бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг залуусын баг юм. 2015 оноос эхлэн дижитал газрын зураг, зам заагч системийг хөгжүүлэлтийг эхлүүлж Монголынхоо хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагад нийцсэн GPS Navigation-ийг бүтээхээр зорисон.

2018 оноос бүтээгдэхүүнээ шинэчлэн Монголдоо хамгийн анх удаа энгийн навигэйшний Вектор газрын зураг дээр Байр-зүйн зураг, Геологи, Ашигт малтмалын зургийг тус тус давхарлан ашиглах боломжтой болгон хэрэглэгчдэд хүргэсэн.

2019 онд өөрсдийн бүтээсэн газрын зургаа албан ёсоор оюуны өмчөөр бүртгүүлсэн

2020 онд Монголдоо хамгийн анх удаагаа бүрэн бие даасан бүх талын хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой GPS андройд апп хийж хэрэглэгчид хүргэн ажиллаж байна.

57328155_1377852225688516_39153467331182
bottom of page